MENU

Odkazy

Impulzy života

Impulzy života

Pokračovanie kurzu Veriť znamená žiť. Kurz, ktorý vám pomôže hľadať odpovede na základné otázky, týkajúce sa zmyslu života, pomôže vám orientovať sa v histórii a zoznámi vás s obsahom Svätého Písma – Biblie. Kurz má 14 lekcií. Po registrácii vám poštou zašleme 1. lekciu kurzu.

Kurz sa pripravuje