MENU

Odkazy

Kontakty

Stredisko korešpondenčných kurzov
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel. 02/4341 5502

skk@isternet.sk

Stredisko korešpondenčných kurzov v maďarčine:
BLI
Tajovského 8
040 01 Košice
tisza.tisza@netkosice.sk